Đèn lồng mây tre DL004

Đèn lồng mây tre DL004

– Chất liệu: cây luồng (họ nhà tre)
– Kích thước: liên hệ
Đèn tre đan hình trụ dài được đan thủ công hoàn toàn 100% bằng tay, chất liệu từ cây luồng, có tính dẻo bền, đã được xử lý nên đèn rất bền dù cho treo ngoài trời hay trong nhà.
– Đèn không xếp lại được khi vận chuyển