đèn lồng tam giác

Đèn lồng kiểu tam giác

Đèn lồng kiểu tam giác

Thông thường kích thước thực sẽ nhỏ hơn so với tên gọi một chút. Đèn lồng Hội An size 30, 35 không dùng được bóng compact, đèn lồng size 45 trở lên dùng được bóng compact. Hình tam giác của